Zdjęcie do tekstu - Abolicja budowlana

Abolicja budowlana

Szykują się kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych. Ważność pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie będzie można podważać tylko przez pięć lat. Będzie również abolicja budowlana dla niektórych samowoli budowlanych. Jakie zmiany się szykują? Tylko przez pięć lat będzie można podważać ważność pozwolenia na budowę i użytkowanie.

Samowola budowlana – kiedy?

Za samowolę budowlaną będzie uznany obiekt:

  • bez pozwolenia na budowę,
  • bez zgłoszenia,
  • w razie wydania sprzeciwu do zgłoszenia

Samowola budowlana może więc nastąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w razie nieuzyskania pozwolenia na budowę oraz po drugie, w razie zaniechania obowiązku zgłoszenia robót budowlanych lub wydania sprzeciwu na rozpoczęcie takich robót.

Abolicja budowlana

Rząd zapowiada projekt umożliwiający bezpłatną legalizację samowoli budowlanych postawionych 20 lat temu i starszych. Procedura ma być łatwa, bezpłatna, a jej realizacją zajmie się nadzór budowlany. Dziś legalizacja samowoli budowlanej jest droga. W zależności od obiektu budowlanego wynosi od 25 tysięcy złotych w górę.

Abolicja budowlana 2019 – formalności

Abolicja budowlana 2019 – Uproszczona formuła miałaby polegać na złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia należałoby dołączyć oświadczenie o terminie zakończenia budowy i prawie do dyspozycji nieruchomością na cele budowlane. Konieczna byłaby także inwentaryzacja powykonawcza i ekspertyza techniczna.

Przeczytaj także:

Ceny kawalerek

Apartamenty inwestycyjne, czy to się opłaca?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz