Zdjęcie do tekstu - Granice działki

Granice działki

Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Jak sprawdzić granice działki? Dowiesz się w tym artykule.

Czym może skutkować zbyt mała odległość domu od granicy działki? Sprawdź.

Czynności rozgraniczenia może przeprowadzić uprawniony geodeta na wniosek osoby zainteresowanej. Czynności te są oczywiście odpłatne. Rozgraniczenie może być przeprowadzone dwiema ścieżkami: z urzędu i na wniosek strony.

Przeczytaj: zimowe wnętrze – jak urządzić?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz