Zdjęcie do tekstu - Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe

Polacy wciąż mają w szufladach ponad milion książeczek mieszkaniowych. Przynajmniej tyle jest jeszcze zarejestrowanych rachunków, na które w okresie PRL wpłacono pieniądze jako wkład na przyszłe mieszkanie. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju nie dowierza jednak tym rejestrom i zamierza policzyć książeczki mieszkaniowe.

Książeczki mieszkaniowe

Książeczki mieszkaniowe to imienne dokumenty potwierdzający posiadane oszczędności przez osoby fizyczne, które znajdują się na rachunkach bankowych założonych dla celów mieszkaniowych. Od lat 50 ubiegłego wieku, istniała w Polsce możliwość gromadzenia środków pozwalających w przyszłości uzyskać mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej. W roku 1958, na wcześniejsze i nowe książeczki oszczędnościowe została rozciągnięta gwarancja zapewnienia realnej wartości wkładów. W zamian za brak waloryzacji oszczędności na książeczkach mieszkaniowych (które de facto po 1990 roku miały wartość jedynie symboliczną), ustawodawca umożliwił osobom posiadającym książeczki mieszkaniowe przed 23 października 1990 r. uzyskanie premii gwarancyjnej. 

Zapowiadane zmiany

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaproponowało powiększenie czynności uprawniających do uzyskania rekompensaty za brak waloryzacji książeczek mieszkaniowych. W planach premia gwarancyjna zostanie rozszerzona o sytuacje, gdy:

  • wniesiona zostanie opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • zrealizowany zostanie remont w postaci wymiany instalacji centralnego ogrzewania (w tym także źródeł ciepła), oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • zostanie zawarta umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (premia będzie otrzymana po spłacie części kapitałowej, przed przejściem lokalu na własność).

Przeczytaj także: 

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz