Zdjęcie do tekstu - Licytacja mieszkania

Licytacja mieszkania

Spółdzielnia mieszkaniowa może żądać zlicytowania mieszkania osoby zalegającej z płaceniem czynszu. Na jakiej podstawie licytacja mieszkania jest możliwa? Sprawdzisz w tym artykule.

Licytacja mieszkania a prawo

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z konstytucją przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które umożliwiają spółdzielni żądanie licytacji mieszkania osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ze względu na długotrwale niepłacenie czynszu lub zakłócanie porządku w budynku.

Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją art. 1710 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. W myśl tego przepisu w razie długotrwałego zalegania z zapłatą opłat eksploracyjnych za mieszkanie lub rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym spółdzielnia mieszkaniowa może domagać się sprzedaży mieszkania tej osoby w drodze licytacji.

W uzasadnieniu wyroku z 8 października br. (sygn. akt SK 11/13) Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają obowiązek płacenia czynszu za mieszkania, które są własnością spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia ta oraz inni członkowie spółdzielni nie może kredytować członków spółdzielni, którzy nie płacą czynszu.

Dowiedz się więcej o premii gwarancyjnej z książeczki mieszkaniowej

Licytacja mieszkania to ostateczność

Trybunał Konstytucyjny argumentował, że przymusowa sprzedaż mieszkania w drodze licytacji jest stosowana w ostateczności, gdy zawiodą inne sposoby, naklaniające członka społdzielni do placenia czynszu. Ponadto w toku postępowania przed sądem to spółdzielnia mieszkaniowa musi wykazać, że dana osoba długotrwałe nie płaci czynszu, jak również fakt, że wpływa to niekorzystnie na finanse spóldzielni.

Trybunał podkreślił też, że przymusowa sprzedaż lokalu w razie niepłacenia czynszu lub zakłócania porządku w budynku stosuje się również do osób, które posiadają odrębną własność lokalu, dlatego osoby, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu muszą być traktowane tak samo i na równi.

Przeczytaj również: oświetlenie schodów.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz