Zdjęcie do tekstu - Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych to program rządowy, który jeszcze do niedawna cieszył się bardzo dużą popularnością. W ciągu czterech lat obowiązywania (2014-2018) MdM dał szansę wielu młodym Polakom na zakup wymarzonych czterech kątów. Od 2018 roku program przeszedł jednak do historii. W tym artykule podpowiadamy, na czym polegał. 

Wiele osób zastanawia się, jak pomóc w spłacie kredytów frankowiczom. Rząd proponuje coraz to nowsze rozwiązania. Również Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, które może okazać się przydatne dla frankowiczów. Więcej o nim przeczytasz tutaj: https://www.money.pl/banki/wyrok-tsue-moze-pomoc-nie-tylko-frankowiczom-6443948784777345a.html

Czy w ramach programu “Mieszkanie dla Młodych” można było wykupić mieszkanie od TBS.

Nie. Dofinansowanie wkładu własnego mogło zostać przyznane tylko w przypadku zakupu nowo wybudowanego mieszkania.

Czy para żyjąca w związku nieformalnym mogła wystąpić wspólnie o dofinansowanie wkładu własnego?

Nie. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, uczestnikiem programu “Mieszkanie dla Młodych” mogło być tylko małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w nieformalnym związku, z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego mogła wystąpić tylko jedna z nich.

Czy można było ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na wykończenie mieszkania?

Nie, zgodnie z art. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, dofinansowanie wkładu własnego było udzielane tylko w związku z zakupem mieszkania.

Czy jeśli kredyt został spłacony wcześniej, musiał nastąpić zwrot otrzymanego dofinansowania?

Nie. W art. 14-16 Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych wymienione są sytuacje, w których nabywca zobowiązany jest do zwrotu przyznanego dofinansowania. Wcześniejsza spłata kredytu się do nich nie zalicza.

Co można było zrobić w sytuacji, gdy nie posiadało się wystarczającej zdolności kredytowej?

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. 

Czy z wnioskiem o kredyt z dopłatą “MdM” mógł wystąpić tylko jeden ze współmałżonków?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

Czy dodatkowy kredytobiorca mógł zostać współwłaścicielem mieszkania?

Nie. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych pozwala jedynie na przystąpienie określonym osobom do umowy kredytu.

Czy jeśli ktoś posiadał działkę budowlaną mógł skorzystać z programu “MdM”?

Posiadanie działki pod zabudowę nie wykluczało z programu “MdM”. W art. 4 pkt 2 ustawy wymienione są sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego. Są to: posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Kto mógł być dodatkowym kredytobiorcą?

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha oraz teściowie nabywcy.

Jakie banki udzielały kredytów z dopłatą “MdM”?

Pekao S.A., PKO Bank Polski S.A., Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A., SGB Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Ile trwał program “Mieszkanie dla Młodych”?

Rządowy program “Mieszkanie dla Młodych”, który ruszył 1 stycznia 2014 roku i trwał 5 lat, do 2018 roku.

Czy program “MdM” przewidywał dopłatę do zakupu mieszkania na rynku wtórnym?

Nie. Wkład własny przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego nie podlegał dofinansowaniu w ramach programu “Mieszkanie dla Młodych”.

Czym były uwzględniane średnie wskaźniki przeliczeniowe?

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obrazuje przeciętny koszt budowy metra kwadratowego nieruchomości na danym obszarze. Wskaźniki te publikowane są co sześć miesięcy przez wojewodów. W programie “Mieszkanie dla Młodych” wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia wynosił  1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, co decydowało o limicie cenowym mieszkań kwalifikujących się do programu (powiększony o 10%), jak i o kwotowej wysokości dopłaty.

Ile pieniędzy można było dostać w ramach programu “MdM”?

Minimalna dopłata, którą można było otrzymać w ramach programu Mieszkanie dla Młodych wynosiła 10% wartości mieszkania obliczanej według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danej gminy.

Przykładowo osoba samotna kupująca mieszkanie o powierzchni 45 m kw. w Warszawie mogła otrzymać niemal 24 tys. zł dofinansowania.

Czym program “MdM” różnił się od programu “Rodzina na Swoim”?

W programie “Rodzina na Swoim” Skarb Państwa dopłacał do raty kredytowej połowę odsetek przez okres 8 lat. W programie “Mieszkanie dla Młodych” pomoc była jednorazowa i miała formę dopłaty do wkładu własnego do kredytu hipotetycznego. Oprocentowana obniżka raty w programie była większa, jednak obowiązywała przez pierwszych osiem lat. W programie MdM dopłata wynosi 10-20 proc., ale obowiązywała przez cały okres kredytowania. Co więcej, jeśli mimo dopłaty klient nie uzyskał odpowiedniej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogli przystąpić jego rodzice czy inni bliscy.

Czym są średnie wskaźniki przeliczeniowe?

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obrazuje przeciętny koszt budowy metra kwadratowego nieruchomości na danym obszarze. Wskaźniki te publikowane są co sześć miesięcy przez wojewodów. W programie “Mieszkanie dla Młodych” wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia wynosił 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, co decydowało o limicie cenowym mieszkań kwalifikujących się do programu (powiększony o 10%), jak i o kwotowej wysokości dopłaty.

Czym program “MdM” różni się od programu “Rodzina na Swoim”?

W programie “Rodzina na Swoim”, Skarb Państwa dopłacał do raty kredytowej połowę odsetek przez okres 8 lat. W programie “Mieszkanie dla Młodych” pomoc była jednorazowa i miała formę dopłaty do wkładu własnego do kredytu hipotetycznego.

Oprocentowana obniżka raty w programie “Rodzina na Swoim”; była większa, jednak obowiązywała przez pierwszych osiem lat. W programie MdM dopłata wynosiła 10-20 proc., i obowiązywała przez cały okres kredytowania. Co więcej, jeśli mimo dopłaty klient nie uzyskał odpowiedniej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogli przystąpić jego rodzice czy inni bliscy.

Jaka była wysokość dopłaty w programie “MdM”?

W ramach programu “Mieszkanie dla Młodych” można było otrzymać dopłatę w wysokości 10 proc. wartości mieszkania, obliczanej według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danej gminy. 15 proc. mogli otrzymać wnioskodawcy z dziećmi (zarówno biologicznymi, jak i przysposobionymi), zaś rodziny w których w ciągu pięciu lat pojawiło się trzecie lub kolejne dziecko, mogli otrzymać dodatkowe 5 proc.

Jak ustalane były limity cenowe w programie “MdM”?

Do wyznaczenia limitu cen wykorzystywano tzw. wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie, publikowane przez wojewodów. Do obliczeń brano pod uwagę średnią arytmetyczna z dwóch ostatnich odczytów wskaźnika, którą powiększa się o 10 proc.

Czy jeśli ktoś planował sprzedaż mieszkanie zakupionego w programie, musiał zwrócić dofinansowanie?

Jeśli dom lub mieszkanie kupione w ramach programu “Mieszkanie dla Młodych” zostało sprzedane,  w ciągu pięciu lat od zakupu, kwotę dofinansowania wkładu własnego trzeba było zwrócić. Zwrotowi podlegała część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu zobowiązania.


Jakie warunki trzeba było spełniać, żeby skorzystać z wsparcia?

“Mieszkanie dla Młodych” dotyczył beneficjentów do 35 roku życia. Rok starsi mogli starać się o zwrot podatku VAT na materiały budowlane, wykorzystane do budowy swojego pierwszego domu albo, jak określono w ustawie, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny. Z programu “Mieszkanie dla Młodych” mogły skorzystać zarówno osoby samotne (single) jak i rodziny.

Czy osoby, które samodzielnie zbudowały dom mogły liczyć na wsparcie w ramach programu “MdM”?

Program “Mieszkanie dla Młodych” nie przewidywał jednorazowego wsparcia dla osób samodzielnie budujących domy. Jednak takie osoba mogły liczyć na zwrot części VAT, którym zostały obłożone materiały budowlane zakupione do budowy domu.

Czy program “MdM” przewidywał limity zarobków?

Nie, program “Mieszkanie dla Młodych” nie przewidywał wprowadzenia limitu zarobkowego. Jednak wymagana była zdolność kredytowa, dzięki której można było zaciągnąć kredyt na zakup domu lub mieszkania.

Czy domy były objęte programem “MdM”?

Tak, wnioskodawca mógł zakupić dom, ale tylko z rynku pierwotnego, zbudowany przez dewelopera. Dom mógł mieć maksymalnie 100 m kw. Jednak, jeśli wnioskodawca posiadał troje dzieci (własnych lub przysposobionych), mógł zakupić dom o powierzchni maksymalnej do 110 m kw.

W jakich bankach można było składać wnioski o kredyt w ramach “MdM”?

Wnioski o kredyt w ramach programu “MdM” można było składać w bankach, które miały podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Jakie mieszkania kwalifikują się do programu “MdM”?

Program obejmował nieruchomości spełniające wszystkie poniższe warunki:

  • położenie na terytorium Polski,
  • pochodzenie z rynku pierwotnego,
  • cel – zaspokojenie potrzeb beneficjenta,
  • powierzchnia nie przekraczająca 75 mkw. (mieszkanie) lub 100 mkw. (dom), 
  • cena mieszcząca się w limitach cenowych wyznaczonych dla danej gminy.

Czy osoba posiadająca 100% gotówki na zakup nieruchomości mogła uczestniczyć w “MdM-ie”?

Taka osoba nie mogła otrzymać dopłaty. Beneficjenci programu “Mieszkanie dla Młodych” mogli zaciągnąć kredyt hipoteczny, który sfinansował przynajmniej 50% kupowanego domu lub lokalu. Minimalny czas spłaty zaciągniętego zobowiązania wynosił 15 lat.

Może Cię zainteresować: Kompostownik – co warto o nim wiedzieć?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz