zdjęcie do artykułu - mir domowy naruszenie

Mir domowy – czym jest?

Każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie we własnym domu. Pojęcie nietykalności naszego domostwa jest tak ważne, że zostało uregulowane w kodeksie karnym i ma ogromny wpływ na stosunki sąsiedzkie. Kiedy możemy decydować, kogo wpuścimy do domu? Czym jest mir domowy i co grozi za jego naruszenie?

Mir domowy – co to oznacza

Jest to prawo do niezakłóconego korzystania z domu, mieszkania lub ogrodzonego terenu. Dotyczy to również lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, takich jak garaże, piwnice i magazyny. Zatem właściciel wymienionych nieruchomości ma prawo decydować kto i na jakich zasadach będzie miał do nich dostęp. Prawo to przysługuje również użytkownikom i osobom czasowo upoważnionym do przebywania na terenie tych nieruchomości. Kodeks karny przewiduje jednak wyjątki od tej zasady – należą do nich:

  • funkcjonariusze policji posiadający nakaz przeszukania mieszkania oraz w sytuacjach, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub zatarcia jego śladów
  • straż miejska, jeżeli służy to wykonywaniu jej obowiązków
  • funkcjonariusze innych wymienionych służb w czasie wykonywania swoich obowiązków
  • komornik w czasie egzekucji komorniczej

Krakowskie Grzegórzki to jedna z bardziej popularnych dzielnic. Jedną z ciekawszych inwestycji na tym obszarze jest Rezydencja Jaworskiego.

Może Cię zainteresować również – Koszty zakupu mieszkania – ile wynoszą?

Kiedy dochodzi do zakłócenia miru domowego?

Naruszenie miru domowego polega na wdarciu się na teren cudzej nieruchomości. Ma również miejsce wtedy, gdy intruz odmawia opuszczenia danego miejsca wbrew żądaniu osoby uprawnionej.

Za “wdarcie się” kodeks karny uznaje wszelkie formy przedostania się na teren cudzej nieruchomości wbrew woli właściciela lub użytkownika. Należy tu wymienić zarówno sytuacje, gdy intruz w wyraźny sposób używa siły, ale również wtedy gdy do wtargnięcia dochodzi na skutek oszustwa. Natomiast z “nieopuszczeniem nieruchomości” mamy do czynienia wtedy, gdy dana osoba weszła na cudzy teren legalnie, a dopiero potem stała się intruzem i pomimo jasno wyrażonego żądania osoby uprawnionej nie opuściła tego terenu.

Pozew zbiorowy – co trzeba o nim wiedzieć?

Należy tu wspomnieć o wyjątkowej sytuacji, która występuje w przypadku wynajmu nieruchomości. Pojęcie miru domowego nie dotyczy prawa własności, ale wolności i prawa do prywatności. Dlatego też właściciel wynajmowanego mieszkania nie może do niego wejść bez zgody najemcy, który wraz z podpisaniem umowy najmu zyskuje prawo do ochrony nietykalności użytkowanego lokalu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy dojdzie do awarii, która może zagrażać całemu budynkowi – wtedy właściciel może wejść do lokalu, ale tylko w towarzystwie odpowiednich służb mundurowych. Niestety, prawo miru domowego chroni również nieuczciwego najemcę, który przestaje płacić czynsz.

Konsekwencje naruszenia miru domowego

Zakłócenie miru domowego stanowi przestępstwo przeciw wolności. Grozi za nie kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu, dlatego jeżeli uprawniony stwierdzi, że doszło do naruszenia, może natychmiast powiadomić policję. Przedawnia się ono po pięciu latach – tyle czasu ma pokrzywdzony, żeby zgłosić fakt popełnienia przestępstwa.

Oceń ten artykuł!

1 thought on “Mir domowy – czym jest?”

  1. Pingback: Na czym polega naruszenie miru domowego? Najważniejsze informacje

Dodaj komentarz