Zdjęcie do tekstu - Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne – umowy

Nieruchomości komercyjne – jakich typów umów wymagają? Tym razem przedstawiamy trzy podstawowe typy umów najmu, do których należą: Triple Net Lease, Double Net Lease i Gross Lease. Warto się z nimi zapoznać, zanim zdecydujemy się na podpisanie jednej z nich.

Triple Net Lease

Niezwykle popularną, a zarazem opłacalną z punktu widzenia wynajmującego umową, zwłaszcza wśród wynajmu powierzchni biurowych, jest tak zwana umowa najmu typu Triple Net Lease – w skrócie NNN, zwana inaczej umową instytucjonalną, w której najemca oprócz czynszu bazowego, zobowiązany jest również do pokrycia opłat eksploatacyjnych, w skład których wchodzą określone należności, jak również koszty podatkowe naliczane w związku z utrzymaniem całego budynku. Dlatego decydując się na podpisanie tego typu umowy, warto pamiętać również o zawarciu w umowie kosztów dodatkowych typu: sprzątanie powierzchni wspólnych, odśnieżanie, wywóz śmieci, konserwacja wind, wynagrodzenie zarządcy nieruchomości, koszty podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, a także koszty ewentualnego ubezpieczenia.

Nieruchomości komercyjne – forma zaliczki

Z reguły całkowita wartość opłat eksploatacyjnych obliczana jest na podstawie proporcji całościowych kosztów i wydatków związanych z utrzymaniem całego budynku do powierzchni przedmiotu najmu. Podawana jest zazwyczaj w przeliczeniu na metr kwadratowy, na podstawie skali roku, dodatkowo uwzględniając tzw. add – on – factor, czyli potocznie mówiąc powierzchnie wspólne danego pomieszczenia. Opłaty te, wraz z miesięcznym czynszem, płatne są w formie miesięcznej zaliczki.

Double Net Lease (NN)

Drugim rodzajem umowy najmu jest tzw. umowa typu Double Net Lease (NN), która konstrukcją co prawda przypomina wspomnianą powyżej umowę typu Triple Net Lease, jednak w przypadku Double Net Lease najemca pokrywając koszty opłat eksploatacyjnych, nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem nieruchomości, podatkiem od nieruchomości, jak również opłatą za użytkowanie wieczyste gruntu. W tym wypadku opłaty leżą po stronie wynajmującego, który zobowiązany jest do pokrycia owych wydatków z otrzymanych dochodów czynszowych.

Kominek w bloku – czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Gross Lease

Coraz rzadziej wśród powierzchni komercyjnych można spotkać umowę typu Gross Lease, z której wynika, że wszelkie opłaty eksploatacyjne leżą po stronie nie najemcy, a wynajmującego. Przy takim typie umowy, wynajmujący pobiera od najemców jedynie czynsz bazowy, z którego musi pokryć wszystkie koszty, jak również wydatki związane z utrzymaniem budynku.

Umowa instytucjonalna

Powyższe typy umów to najczęściej występujące w Polsce rodzaje umów wśród modeli komercyjnego najmu. Decydując się na zakup lokalu o charakterze komercyjnym, najbardziej korzystnym dla nas rozwiązaniem będzie niewątpliwie umowa instytucjonalna, na podstawie której całe ryzyko związane ze wzrostem opłat i kosztów utrzymania nieruchomości spoczywa na najemcach.

Przeczytaj również:


Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz