Zdjęcie do tekstu - Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska jest wiążąca, ale nie jest nierozerwalna. Dobrze, jeśli przed jej zawarciem upewnisz się, że warunki całkowicie Ci odpowiadają, jednak może zdarzyć się, że z jakiegoś powodu będziesz chciał ją rozwiązać. Masz taką szansę, dowiedz się tylko, kiedy kupno mieszkania od dewelopera może być legalnie anulowane i w jaki sposób powinno się to odbywać.

Umowa deweloperska

Zacznijmy od definicji. Umowa deweloperska polega na tym, że deweloper po zakończeniu swojego przedsięwzięcia zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (bądź innych określonych w ustawie praw). Z kolei nabywca musi spełnić świadczenie pieniężne na rzecz dewelopera, na poczet ceny nabycia tego prawa. Kupujący może jednak odstąpić od umowy deweloperskiej. Co to oznacza w takiej sytuacji? Nabywca nie może bez powodu rozwiązać albo zerwać umowy deweloperskiej. Jeżeli to zrobi, będzie mógł ponieść konsekwencje finansowe.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej – kiedy możliwe?

  • deweloper nie doręczył klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami;
  • informacje zawarte w prospekcie lub w załącznikach są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej;
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym (z wyjątkiem zmian uwzględnionych w umowie i aneksach do umowy);
  • prospekt informacyjny nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej;
  • umowa deweloperska nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę deweloperską;
  • w przypadku nieprzeniesienia na klienta prawa własności nieruchomości w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej – kiedy jeszcze możesz z niego skorzystać? Sprawdź koniecznie. 

Komentarz redakcji Immodi

Odstąpienie od umowy deweloperskiej z pozoru jest trudne do wykonania, ale nie jest niemożliwe. Warto skorzystać z takiej opcji, jeśli spełniamy określone wymogi. Jeżeli natomiast zawarłeś już umowę deweloperską i nie zabezpieczyłeś się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych, możesz podjąć próbę negocjacji z deweloperem. Zawsze pozostaje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Deweloperzy różnie podchodzą do takich propozycji, niemniej po stronie kupującego jest szereg argumentów, które mogą go przekonać do rozstania. W szczególności chodzi o podejście do klienta, wpływające na renomę firmy – jej postrzeganie na zewnątrz. Pamiętaj również, że deweloper również ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej. 

Może Cię zainteresować:


Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz