Zdjęcie do tekstu - Płatność u dewelopera

Płatność u dewelopera

Ostatnie lata to czas zmiany polityki deweloperów w zakresie sposobów uiszczania płatności za zakupione mieszkanie. Płatność u dewelopera – może przybierać różne formy. Obecnie klienci posiadają coraz częściej możliwość uregulowania większości zapłaty z tytułu nabycia mieszkania dopiero po finalnym zrealizowaniu inwestycji.

Płatność u dewelopera

Często od tego na jaki system płatności zdecyduje się klient, będzie zależała ostateczna wysokość ceny metra kwadratowego. Oczywiście systemy płatności faworyzowane przez dewelopera to takie, w których klient decyduje się na jak najszybszą wpłatę większej części środków. W takiej sytuacji deweloper może zdecydować się nawet na promocyjne obniżenie ceny m kw. za sprzedawane mieszkanie. Na tak luksusowe rozwiązanie mogą pozwolić sobie jednak najczęściej osoby, które dysponują bardzo wysokim poziomem oszczędności.

Większość klientów, którzy posiłkują się kredytem hipotecznym szuka jednak możliwości, w której będzie mogła uruchomić kredyt dopiero po zakończeniu inwestycji. Najkorzystniejszym systemem płatności dla osób z tej grupy jest wersja 10/90 lub 20/80, w której posiadając zainwestowany wkład własny, klient zaciąga kredyt dopiero po zakończeniu budowy.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny

Istnieje również możliwość, w której kupujący uruchamia część kwoty kredytu hipotecznego na wcześniejszym etapie i do momentu wypłaty pozostałej reguluje odsetki jedynie od części uruchomionej kwoty. Tym samym, przez okres trwania budowy kupujący w znaczący sposób jest w stanie zminimalizować koszty związane z obsługą kredytu przy zastosowaniu systemu 10/90. Z analizy bieżących ofert rynkowych widać, że w ostatnim część deweloperów zdecydowała się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaproponowała możliwość również takiej wersji zapłaty za mieszkanie. Fakt zaistnienia w ofercie dewelopera opcji wyboru systemu płatności 10/90 jest również bardzo dobrym sygnałem dla potencjalnego kupującego. Na tego typu system płatności mogą pozwolić sobie jedynie firmy, które dokładnie zostały zweryfikowane przez bank udzielający kredytu inwestycyjnego. Jest więc to pewna gwarancja dla klienta oraz potwierdzenie wiarygodności dewelopera.

Fakt zakończenia poszczególnych etapów musi być jednak każdorazowo weryfikowana i sprawdzana przez delegowanego z banku rzeczoznawcę. Koszt każdej z takich inspekcji jest przenoszony na kredytobiorcę. Oprócz tego z każdą kolejną wpłacaną transzą podnoszona jest wartość odsetek od kredytu. Do innych wydatków należy doliczyć również koszt ubezpieczenia pomostowego, które także dodatkowo obciąża kredytobiorcę. System płatności 10/90 nie oznacza jednak tego, że klient całkowicie jest w stanie uniknąć wyższych kosztów transakcji. W momencie, gdy deweloper oferuje preferencyjny dla klienta system płatności, najczęściej jest zmuszony do pozyskania dodatkowego finansowania, co przekłada się na wyższe ceny oferowanych nieruchomości. Część deweloperów nie ukrywa tego faktu, informując w swojej ofercie o wyższych cenach mkw. dla mieszkań sprzedawanych w systemie płatności 10/90.

Płatność u dewelopera – podsumowanie

Tym samym koszty, które klient minimalizuje decydując się zakup mieszkania w systemie płatności 10/90 są w pewnej części bilansowane przez wyższą cenę sprzedaży. Istnieje jednak wyraźny aspekt psychologiczny wprowadzenia przez deweloperów oferty, która pozwala klientom na wpłatę mniejszej części na etapie przedwstępnej umowy sprzedaży. Z punktu widzenia kupującego, tego typu działanie cechuje firmy, które charakteryzują się rzetelnością i wiarygodnością.

Przeczytaj również: mikrokawalerki – dlaczego zakup kawalerek o niewielkim metrażu cieszy się tak dużą popularnością?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz