Zdjęcie do testu - Podwyżka czynszu

Podwyżka czynszu

Właściciel lokalu może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Czy ma do tego prawo?

Zmiana wysokości czynszu z perspektywy 10 lat – ile wynosi?

Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. Brak pisemnej formy będzie oznaczać, iż dokonane wypowiedzenie jest bezskuteczne i nie wywoła żadnych skutków prawnych, czyli tak jakby go w ogóle nie było. Najemca będzie wobec tego dalej płacił czynsz w dotychczasowej wysokości.

W każdym przypadku, w ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia wysokości czynszu, lokator ma prawo odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia wysokości czynszu. Czyli: jeśli lokator nie akceptuje podwyżki czynszu, może w powyższym trybie rozwiązać umowę, niezależnie od tego, czy została ona zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony.

Sprawdź: list w butelce na australijskim wybrzeżu

Oceń ten artykuł!

1 thought on “Podwyżka czynszu”

Dodaj komentarz