Zdjęcie do tekstu - Polskie nieruchomości

Polskie nieruchomości

Polskie nieruchomości – jak dużym zainteresowaniem cieszą się wśród cudzoziemców? W chwili obecnej obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości wśród inwestorów zza wschodniej granicy kraju. Mowa tutaj przede wszystkim o klientach z Ukrainy, którzy w ostatnich miesiącach wygenerowali istotny odsetek transakcji na polskim rynku. 

Polskie nieruchomości – zainteresowanie

Aktywność klientów z Ukrainy jest szczególnie widoczna w południowo – południowo-wschodniej części Polski. Dużym zainteresowaniem cieszy się również oferta nieruchomości położonych w Warszawie.

W opracowaniu przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to właśnie Ukraińcy znajdują się na drugim miejscu wśród cudzoziemców, którzy kupują najwięcej lokali mieszkalnych w Polsce. Według informacji udostępnianych przez ministerstwo klienci z Ukrainy kupili w roku 2014 ponad 24 tys. m kw. powierzchni mieszkalnej. Jest to blisko o 1/3 większy wynik niż roku poprzednim. Na pierwszym miejscu zestawienia figurują klienci pochodzący z Niemiec. Dynamika popytu generowana przez zachodnich sąsiadów jest jednak na znacznie niższym poziomie. W zestawieniu rok do roku, Niemcy kupili o 4 proc. więcej powierzchni mieszkalnej niż w roku 2013. Skala dynamiki popytu cechującego nabywców z Ukrainy jest więc widoczna i odczuwalna.

Podział ziemi pod budowę – jak przeprowadzić?

Sytuacja gospodarcza

Większy popyt na polski nieruchomości jest ściśle skorelowany z trudną sytuacją na Ukrainie. Polska jest krajem, który w naturalny sposób stał się jednym z podstawowych kierunków emigracji dla Ukraińców, w momencie wybuchu konfliktu. Z racji bliskiego sąsiedztwa Ukraińcom łatwiej jest zasymilować się w polskim społeczeństwie. Wiele ukraińskich rodzin, które wyjechały z kraju w poprzednim roku planuje pozostanie w Polsce na stałe. Stąd też częste decyzje o zakupie nieruchomości. Niepewna sytuacja na Ukrainie w negatywny sposób wpływa na wahania ukraińskiej waluty oraz instrumentów rynku finansowego. Zagrożony jest również lokalny rynek nieruchomości, który ściśle powiązany jest z ciężką sytuacją gospodarczą kraju. W ostatnim czasie odnotowywano zjawisko intensywnego wycofywania kapitału z lokat ukraińskich banków, czego powodem była najprawdopodobniej obawa przed krachem systemu bankowego. Od początku 2015 r. wycofano prawie 18 miliardów hrywien, co spowodowała obniżenie się poziomu depozytów o ok. 2 proc.

Ukraińcy starają się lokować środki w polskie nieruchomości celem czasowego zabezpieczenia kapitału, ponieważ inwestycje na ich rynku obarczone są większym ryzykiem. Jednocześnie warto podkreślić, że poziom cen nieruchomości z Polski jest dla Ukraińców stosukowo do zaakceptowania, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Niewykluczone, że za decyzjami o zakupie stoją również dobre notowania polskiego rynku nieruchomości z ostatniego roku oraz prognozy, które przewidują stabilny trend z lekkimi tendencjami wzrostowymi.

Polskie nieruchomości – normy prawne

Warto przy tym zwrócić uwagę, że zakupy nieruchomości przez obcokrajowców regulowane są w Polsce szczególnymi przepisami. Aby kupić nieruchomość położoną na obszarze polski obcokrajowcy muszą otrzymać stosowne pozwolenia wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tego typu zapisy chronią m.in. przed niekontrolowanym wykupem gruntów. Przepisy zawarte w stosownej ustawie wykluczają z tego wymogu jednak lokale mieszkalne, które muszą być jedynie ewidencjonowane w specjalnym rejestrze. Na podstawie danych w nim zawartych ministerstwo publikuje cykliczną informację o powierzchni użytkowej, która została nabyta przez osoby z zagranicy.

Większy popyt na rynku nieruchomości jest również zgłaszany przez Ukraińców w segmencie wynajmu. Tego typu symptom jest pozytywnie odbierany przez specjalistów z branży, ponieważ stymuluje wielkość dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami cudzoziemcy otrzymują pozwolenie na pracę praktycznie równocześnie z pozwoleniem na pobyt. Przyjezdni z Ukrainy  nie muszą więc mieć meldunku, w momencie gdy starają się o kartę pobytu. Zwiększył się również okres na jaki legalizowany jest pobyt dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Do niedawna było to zwykle 2 lata, w obecnej sytuacji bardzo często obcokrajowcy otrzymują pozwolenie na 3-letni pobyt.

Przeczytaj również: świadectwo energetyczne – w jakich sytuacjach jest niezbędne?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz