Zdjęcie do tekstu - Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Kupujesz dom lub mieszkanie, które jest jeszcze w budowie? Rachunek powierniczy ochroni Twoje prawa i pieniądze przed fiaskiem inwestycji. W tym artykule sprawdzisz, jak działa to rozwiązanie i w jaki sposób zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

Rachunek powierniczy

Należy przypomnieć, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, deweloperzy muszą tworzyć dla poszczególnych inwestycji specjalnie dedykowane rachunki powiernicze. Przez cały okres trwania inwestycji klient lokuje pieniądze na właściwym rachunku. Pieniądze trafiają do dewelopera dopiero po ukończeniu poszczególnych etapów budowy. Dzięki temu klient ma zdecydowanie większą kontrolę nad wydawanymi pieniędzmi.

Może Cię zainteresować: Reklamacja do dewelopera.

Ustawa deweloperska

Ustawa deweloperska powstała, aby zabezpieczać interesy klientów, którzy w poprzednich latach często okazywali się całkowicie pozbawieni szans na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy w nieukończone ostatecznie inwestycje mieszkaniowe. W latach 2004-2007 klienci bardzo często decydowali się na wpłatę całej kwoty za mieszkanie jeszcze na etapie tzw. „dziury w ziemi”. W tamtym okresie ceny wzrastały w tempie 20-30 proc. rocznie. Popyt na nieruchomości był bardzo wysoki, dlatego deweloperzy mogli stawiać takie warunki kupującym. Co więcej, część deweloperów finansowała budowę inwestycji bezpośrednio z wpłat otrzymywanych od klientów.

Sprawdź: oferty Gethome.pl w Katowicach.

Ustawy podpisywane z klientami obfitowały najczęściej w klauzule niedozwolone, które dopiero z czasem były eliminowane, wraz ze wzrostem świadomości klientów. Punktem zwrotnym do rozpoczęcia prac nad zmianą przepisów była stosunkowo duża liczba afer z udziałem niekompetentnych firm deweloperskich, które poprzez problemy z płynnością, nie były w stanie zrealizować inwestycji do końca i przekazać mieszkań nabywcom. Efektem tego, sprawy sądowe z tamtego okresu niejednokrotnie jeszcze teraz nie zostały finalnie rozstrzygnięte.

Ustawa deweloperska – wady

Specjaliści z branży nieruchomości często podkreślają, że ustawa deweloperska ma również swoje wady, jednak w znacznym stopniu poprawiła faktyczną sytuację klientów. Zgodnie z aktualną wersją ustawy, klient posiada dwie drogi uiszczenia płatności za zakupione mieszkanie. Jeżeli zdecyduje się na skorzystanie z rachunku powierniczego otwartego, to wówczas będzie wpłacał pieniądze wraz z oddawaniem kolejnych etapów przez dewelopera. Istnieje również drugie rozwiązanie – rachunek zamknięty. W tej sytuacji, bank wypłaca deweloperowi całość środków zgromadzonych na rachunku powierniczym dopiero, gdy klient podpisze akt przeniesienia własności. Ustawa deweloperska w obecnym kształcie funkcjonuje więc w pewnym sensie analogicznie do umowy przedwstępnej na rynku wtórnym. Jej głównym założeniem jest przedstawienie gwarancji, że firma deweloperska wywiąże się w odpowiednim czasie z uzgodnionych postanowień.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz