Zdjęcie do tekstu - Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa to zwolnienie od podatku dochodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości, z której może skorzystać podatnik. Warunek jest jeden – z takiej ulgi można skorzystać, jeśli w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym sprzeda nieruchomość, nabędzie nieruchomość na własne cele mieszkaniowe.

Wysokość podatku podczas sprzedaży nieruchomości w ciągu pięciu lat od jej kupna wynosi 19 proc. od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i kupna. Opodatkowany co do zasady jest więc dochód, który wynika z ewentualnej sprzedaży nieruchomości po wyższej cenie. Tego typu formuła ogranicza działanie osób zamierzających spekulować krótkookresowo na rynku nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają zarówno nieruchomości będące przedmiotem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego jak również lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Podatek naliczany jest także od sprzedanego udziału w nieruchomości, a także podlega mu prawo do domu jednorodzinnego znajdującego się w spółdzielni mieszkaniowej.

Własna działka z domkiem jednorodzinnym to marzenie większości Polaków. Jeśli i Ty chcesz posiadać własny kawałek ziemi, sprawdź oferty domów do wynajęcia w otwockim Józefowie w Gethome.

Ulga mieszkaniowa

Po upływie pięciu lat, właściciel może sprzedać nieruchomość bez konsekwencji wobec fiskusa. Osoby, które kwalifikują się do uzyskania ulgi podatkowej powinny posiadać polskie obywatelstwo lub na stałe zamieszkiwać w Polsce i przez okres minimum pięciu lat być zameldowane w przedmiotowej nieruchomości. Oprócz tego mieszkanie lub dom, które jest przedmiotem ulgi podatkowej powinno być jednocześnie jedyną nieruchomością wnioskodawcy, przeznaczoną do celów mieszkaniowych. Aby uzyskać ulgę podatkową osoba ubiegające się o zwolnienie nie może jednocześnie wynajmować innego lokalu. Ulga podatkowa nie jest przewidziana dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy sprzedaż mieszkania lub domu stanowi przychód z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu z tego tytułu.

Cele mieszkaniowe

Do własnych celów mieszkaniowych należą m.in. zakup lokalu mieszkalnego lub domu, nabycie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego. Oprócz tego, do tej grupy kwalifikują się środki przeznaczone na remont lub adaptację nieruchomości, a także wydatki na budowę nowego budynku mieszkalnego. W tym ostatnim przypadku do uwzględnianych przez ulgę podatkową wydatków należą także koszty związane z nabyciem prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego. Możliwe jest także nabycie gruntu o przeznaczeniu innym niż pod budownictwo mieszkaniowe, o ile w okresie ustalonym przez ustawę zmieni on swoje przeznaczenie na umożliwiające realizowanie celu mieszkaniowego. Co więcej wydatkami na cele mieszkaniowe są również środki ponoszone przez podatnika z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego lub pożyczki zaciągniętej przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. 

Przeczytaj również inny nasz artykuł: Użytkowanie wieczyste – co warto o nim wiedzieć?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz