Zdjęcie do tekstu - Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Pozbycie się problemu użytkowania wieczystego za kilkadziesiąt czy kilkaset złotych? To możliwe, ale trzeba się spieszyć. O tym czy będziemy musieli zapłacić za 2019 rok normalną stawkę czy obniżoną zależy kiedy zgłosimy chęć skorzystania z bonifikaty, a tytułów do niej jest przynajmniej kilka.

Użytkowanie wieczyste

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ma nastąpić z mocy prawa, czyli w wyniku wejścia w życie ustawy. Uściślając – projekt ustawy  obejmuje współużytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związane z prawem odrębnej własności lokalu albo z udziałem we własności budynku, czyli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Do tego jest jeszcze jeden warunek – przekształcenie ma dotyczyć budynków, w których co najmniej 51% to lokale mieszkalne, a co najmniej jeden lokal stanowi własność.

Szukasz dla siebie atrakcyjnego lokum? Sprawdź oferty nieruchomości do wynajęcia w podwarszawskim Piasecznie w Gethome – dogodny dojazd do centrum i konkurencyjne ceny wynajmu to nie jedyne ich zalety.

Bonifikata

Przekształcenie użytkowania we własność nie jest bezpłatne. Ustawa przewiduje opłatę przekształceniową, którą będzie uiszczał dotychczasowy współużytkownik wieczysty. Jej wysokość będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a w przypadku lokali mieszkalnych ma być płacona przez 20 lat. Opłata może podlegać waloryzacji przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy przewiduje również, że w przypadku jednorazowego wniesienia wszystkich opłat (w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), od sumy opłat przysługuje bonifikata w wysokości 50%. W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, wysokość bonifikaty za jednorazowe uiszczenie opłaty przekształceniowej samorząd może ustalić na podstawie uchwały rady lub sejmiku.

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu obowiązywania opłaty przekształceniowej, obowiązek wnoszenia opłaty przechodzi na nabywcę. Projekt przewiduje, że zobowiązanie powstaje począwszy od 1. stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano zbycia.

Co z budynkami jednorodzinnymi?

Pierwotnie projekt ustawy nie dotyczył sytuacji, w których na gruntach w użytkowaniu wieczystym powstały domy jednorodzinne.  Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy podyktowane jest właśnie tym, aby przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie pomijało właścicieli domów jednorodzinnych. Ale prace nad projektem ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów trwają nadal.

Może Cię zainteresować: Motywy zachowań klientów

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz