zdjęcie do artykułu - wycinka drzew

Wycinka drzew na terenie posesji – co trzeba wiedzieć?

Przepisy ustawy o ochronie przyrody, które regulują zasady wycinania drzew, zmieniały się dość często w przeciągu ostatnich lat. Ostatnia zmiana, która miała miejsce w 2019 roku, zdołała uporządkować chaos powstały w wyniku wejścia w życie kontrowersyjnej “lex Szyszko”. Jak obecnie wygląda procedura, dotycząca wycinki drzew na własnej działce?

Kiedy należy zgłaszać wycięcie drzewa?

Według ustawy o ochronie przyrody, wycięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości można dokonać za zgodą właściciela tej nieruchomości. Przepis ten dotyczy głównie posiadacza nieruchomości. Jeżeli zatem planujący wycinkę i właściciel nieruchomości to jedna i ta sama osoba – zgoda nie jest potrzebna.

Zasadniczo zezwolenie nie jest potrzebne do wycięcia drzewa znajdującego się na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, o ile wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca ma tu na myśli głównie sprzedaż drzew usuniętych z prywatnych terenów zalesionych.

Co możesz wybudować na swojej działce – sprawdź

W niektórych przypadkach zamiar wycięcia drzewa należy zgłosić, mimo że znajduje się ono na naszej posesji i nie planujemy go sprzedawać. Dotyczy to sytuacji, gdy obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza :

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zamiar usunięcia drzewa zgłasza się do właściwego miejscowo urzędu gminy. We wniosku należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
  • rysunek lub mapę określające położenie drzewa na terenie nieruchomości

Marzysz o zamieszkaniu w kulturalnej stolicy Polski? Sprawdź naszą ofertę nowych domów w Krakowie.

Po otrzymaniu zgłoszenia, urzędnik gminy przeprowadza oględziny na działce wnioskodawcy w celu ustalenia gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm od ziemi, a w przypadku gdy drzewo:

  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

W terminie 14 dni od oględzin urząd gminy może wnieść sprzeciw do zgłoszenia wnioskodawcy. Jeżeli tak się nie stanie, drzewo może zostać usunięte – należy to zrobić przed upływem 6 miesięcy od oględzin.

A kiedy potrzebne jest zezwolenie?

Konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, nie jest tym samym co obowiązek zgłoszenia. Zezwolenia wymaga wycinka drzew w pasie drogowym drogi publicznej oraz usunięcie drzewa lub krzewu na obszarze objętym ochroną krajobrazową, np. w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody (decyzję podejmuje dyrektor parku). 

Kuchnia w stylu retro – jak urządzić?

Zezwolenie jest konieczne również wtedy, gdy wycinka ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, oprócz uzyskania pozwolenia, należy jeszcze uiścić opłatę za usunięcie drzew. Jej wysokość oblicza się mnożąc wartość obwodu pnia na wysokości 130 centymetrów i wskaźniki ze specjalnej tabeli. I tak na przykład, w przypadku wycinki cisów, jodeł koreańskich i cyprysików trzeba zapłacić 210 zł za każdy centymetr obwodu pnia (dla drzew o obwodzie przekraczającym 1 m). Najmniej zapłacimy przy usuwaniu kasztanowców, klonów, topoli, czy platanów (15 zł za centymetr obwodu przy założeniu, że obwód drzewa przekracza 1 m i 12 zł, gdy obwód nie przekracza 1 m).

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz