Zdjęcie do tekstu - Zadłużenie mieszkania własnościowego

Zadłużenie mieszkania własnościowego

Zadłużenie mieszkania – kiedy możemy o nim mówić? Najemca i wymienione osoby stają się z mocy ustawy dłużnikami solidarnymi względem wynajmującego i ma on swobodny wybór w żądaniu całości lub części świadczenia od wszystkich łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Przepis ten ma na celu ochronę interesów wynajmującego, ułatwia bowiem realizację wierzytelności i zmniejsza ryzyko nieściągalności.

Konsekwencje

Zadłużenie mieszkania własnościowego to coraz częstszy przypadek. Niekiedy niepłacących najemców może czekać eksmisja. Procedura może być wszczęta, jeżeli najemca zalega z czynszem za mieszkanie za przynajmniej trzy pełne okresy płatności. Zwykle są one przeliczane na miesiące. Wówczas wzywa się dłużnika do zapłaty całej kwoty zaległości razem z bieżącymi należnościami. Ważne jest, aby wezwanie było sporządzone w formie pisemnej. Powinna w nim być zawarta kwota zadłużenia oraz termin, w którym lokator ma zapłacić dług. W wezwaniu należy także umieścić zapis, że w przypadku niespłacenia kwoty najemca może otrzymać wypowiedzenie umowy najmu.

Wyrok eksmisyjny przeprowadza komornik. Nie następuje to jednak od razu. Najpierw komornik musi wezwać na piśmie dłużnika do dobrowolnej wyprowadzki. Jeśli lokator nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, komornik przystępuje do działania – fizycznego opróżnienia zadłużonego lokalu. Wynosi meble zadłużonego lokatora, sprzęty rtv i agd oraz wszystkie inne ruchomości należące do dłużnika.

Przedawnienie

Zadłużenie mieszkania własnościowego a jego przedawnienie – to tematyka, o którą często pytają nasi czytelnicy. Przedawnienie zadłużenia czynszowego oznacza, że po upływie określonego przepisami terminu, zadłużony lokator ma prawo odmówić zapłaty – a wówczas wierzyciel (w tym przypadku właściciel, wynajmujący lokal) nie będzie mógł skutecznie dochodzić w sądzie przedawnionego długu. 

Sprawa może również zakończyć się w sądzie. Pamiętaj o tym, że w postępowaniu obowiązuje zasada, że okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w pozwie albo w piśmie zawierającym zarzuty od nakazu zapłaty, mogą być rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie okoliczności przedstawić już w sprzeciwie dołączonym do wniosku o przywróceniu terminu do jego wniesienia.

Ekspert Immodi radzi

Masz problem z najemcą zalegającym z czynszem? Możliwości odzyskania należności jest naprawdę dużo – wypowiedzenie umowy najmu, naliczenie odsetek, eksmisja czy rozprawa sądowa. Na te ostatnie okres oczekiwania jest bardzo duży, dlatego – jeśli to możliwe – spróbuj załatwić sprawę polubownie i porozmawiaj z lokatorem. Jeśli to nie poskutkuje, wykorzystaj inne możliwości. 

Przeczytaj również: rękojmia za wady mieszkania.

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz