Zdjęcie do tekstu - Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości to niewątpliwie spory wydatek. Decydując się jednak na nowe lokum, powinniśmy z tego tytułu, pamiętać o obowiązkowych dodatkowych wydatkach, w postaci kosztów transakcyjnych i w przypadku wzięcia kredytu – kosztów bankowych. Oto kilka istotnych informacji na ten temat. Przeczytaj uważnie i nie daj się zaskoczyć.

Zakup nieruchomości – koszty transakcyjne


Prowizja dla pośrednika

Jeżeli nasze mieszkanie zakupiliśmy korzystając z oferty biura nieruchomości, to powinniśmy uwzględnić również opłatę w postaci wynagrodzenia dla naszego pośrednika. Warto zaznaczyć, że opłata ta, zależna jest od polityki konkretnego biura i wynosi od 1,5 do 3% + VAT od ceny transakcyjnej. Prowizja dla pośrednika płacona jest z reguły po połowie przez stronę sprzedającą i stronę kupującą, niezależnie czy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Coraz częściej zdarza się jednak, że wynagrodzenie dla pośrednika w całości ponosi strona sprzedająca. 

Taksa notarialna

Podpisując umowę związaną z kupnem mieszkania, zobligowani jesteśmy do opłaty taksy notarialnej. Jest to tak zwane wynagrodzenie dla notariusza, które obejmuje: 

  1. przygotowanie umowy – aktu notarialnego
  2. sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty są wystawione poprawnie
  3. uzgodnienie, czy stan rzeczywisty zgadza się ze stanem prawnym

Wypisy aktów

Kolejną opłatą, którą regulujemy w kancelarii notarialnej jest opłata za wypisy aktów notarialnych. Przy umowie sprzedaży nieruchomości notariusz sporządza z reguły pięć wypisów, po jednym dla sprzedającego, kupującego, do ksiąg wieczystych, urzędu skarbowego i ewidencji gruntów w starostwie powiatowym. W przypadku mieszkań spółdzielczych istnieje szósty wypis, który otrzymuje dana spółdzielnia.

Podatek od czynności cywilno – prawnej

Decydując się na zakup lokalu na rynku pierwotnym od dewelopera lub gdy stroną sprzedającą jest firma, zarejestrowana jako płatnik VAT jesteśmy zwolnieni od opłaty tego podatku. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym (np. mieszkanie w odnowionej kamienicy po rewitalizacji) jesteśmy zobligowani do opłaty podatku, którego wysokość wynosi 2 % wartości naszej nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe to kwoty, które również regulujemy u notariusza. Notariusz z kolei zobowiązany jest wpłacić przekazaną sumę na konto właściwego urzędu skarbowego oraz sądu rejonowego.

Wpis do księgi wieczystej

Koszt za wpis własności do księgi wieczystej to 200 PLN bez względu na wartość nabywanej nieruchomości. Jest to opłata stała. W przypadku gdy nasza nieruchomość nie posiada jeszcze założonej księgi wieczystej, to cena za jej założenie, jaką musimy zapłacić wynosi dodatkowe 60 PLN.

Umowa wstępna sprzedaży mieszkania – co powinna zawierać? Sprawdź koniecznie.

Zakup nieruchomości – koszty bankowe

Hipoteka

Od 1 stycznia 2014 r. każdy, kto stara się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, jest zobowiązany do wniesienia min. 5% wkładu własnego. Kupując mieszkanie na kredyt hipoteczny, należy uwzględnić wysokość prowizji, która w zależności od oferty danego banku waha się pomiędzy 1 a 3%. Dlatego zanim zdecydujemy się na konkretny kredyt, warto dokładnie przestudiować oferty bankowe.

Ubezpieczenie pomostowe

Finansując zakup mieszkania z kredytu hipotecznego należy wykupić również odpowiednie ubezpieczenia. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie pomostowe. Naliczane jest w początkowym okresie spłaty kredytu. Bank pobiera od nas opłatę do czasu ustanowienia hipoteki. Ma ona rekompensować zwiększone ryzyko banku. Zgodnie z przepisami może być jednak pobierany tylko do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki. Ponadto decydując się na mieszkanie, które jest jeszcze w budowie, na ustanowienie zabezpieczenia możemy czekać nawet dwa lata, a ustanowienie hipoteki możliwe jest dopiero po zakończeniu budowy i wyodrębnieniu poszczególnych lokali. Warto to uwzględnić.

Dodatkowe ubezpieczenia

W przypadku starania się o kredyt hipoteczny, bank może również wymagać od nas dodatkowych ubezpieczeń, jak chociażby ubezpieczenia na życie, a także ubezpieczenia od utraty pracy. I choć żadne z nich nie jest obowiązkowe, to sporo banków w umowie zawiera dodatkowy punkt mówiący, że jest to jeden z warunków udzielenia kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ostatnie z wymaganych przez bank ubezpieczeń to obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, którego koszt może wynieść od kilku do kilkuset złotych miesięcznie.

Przeczytaj również: zarządzanie najmem – co musisz o nim wiedzieć?

Oceń ten artykuł!

Dodaj komentarz